//תמונת יום שישי W2 Picture of the Day – Friday

תמונת יום שישי W2 Picture of the Day – Friday

SAMSUNG CSC

מפל בין סלעים הנופל לתוך בריכה ירקרקת.

Water fall between rocks falls to a greenish pool.

 

חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Water fall. You may notice some very unusual character.
to exhibition

By |2015-02-19T15:07:34+00:00February 19th, 2015|Uncategorized|Comments Off on תמונת יום שישי W2 Picture of the Day – Friday

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.