//תמונת יום שבת W2 Picture of the Day – Saturday

תמונת יום שבת W2 Picture of the Day – Saturday

SAMSUNG CSC

 

ילדה אוכלת אורז מקערית על שפת שדה מוצף.

Girl eats rice bowel on ponds edge.

to exhibition

By |2015-02-19T15:11:26+00:00February 19th, 2015|Uncategorized|Comments Off on תמונת יום שבת W2 Picture of the Day – Saturday

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.