//ציורי פסטל Pastel Paintings 26 SEPT

ציורי פסטל Pastel Paintings 26 SEPT

כל הציורים בגלריה זו הינם ציורי פסטל גיר על נייר, המתארים השבוע, נופים ואנשים ב לליבלה, בהר דר, הנילוס הכחול, ואקסום, אתיופיה
All drawings in this gallery are Soft pastels painted on paper.
All of them except one are from Lallibela, Bahar Dar, Blue Nile Falls, Axum, Ethiopia.
.
By |2014-09-24T23:37:41+00:00September 23rd, 2014|Uncategorized|Comments Off on ציורי פסטל Pastel Paintings 26 SEPT

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.