//ציורים חדשים New works 19 SEPT

ציורים חדשים New works 19 SEPT

All drawings in this gallery are Soft pastels painted on paper.
All of them except one are from Thailand – Chiang Rai, Pai, Doi Ang Khan, Doi Inthanon and Mea Hong Son. The one pastel drawing of the hut with tin roof is from Axum, Ethiopia.

כל הציורים בגלריה זו הינם ציורי פסטל גיר על נייר, המתארים השבוע, נופים ואנשים ב תאילנד – מציאנג ראי, פאי, מאה הונג סון, דוי אנג קהאן, דוי אינטהנון ועודץ הצריף עם גג הפח הינו ציור פסטל מאקסום, אתיופיה

By |2014-09-18T16:36:24+00:00September 18th, 2014|Uncategorized|Comments Off on ציורים חדשים New works 19 SEPT

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.