//חידה מתימטית Mathematical riddle

חידה מתימטית Mathematical riddle

חברי וידידי מכירים את חיבתי הרבה למציאת דרך פשוטה וקלה שאלות מתימטיות המתחזות למסובכות

אז הינה חידה כזו בה נתקלתי

is     94^95  bigger or smaller than 95^94?

קראתי את הפתרון

הדרך שלי, היתה לבדוק מה גדול יותר

2^3           3^2

I came upon a question in the form of:

 

is     94^95  bigger or smaller than 95^94?

I read the solution

By |2021-09-28T18:30:01+00:00August 21st, 2015|Uncategorized|Comments Off on חידה מתימטית Mathematical riddle

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.