//התערוכה הראשונה שלי בביתן לאמנות בפרק הירקון, מאי 1980

התערוכה הראשונה שלי בביתן לאמנות בפרק הירקון, מאי 1980

התערוכה הראשונה שלי בביתן לאמנות בפרק הירקון, מאי 1980

By |2014-07-01T06:30:47+00:00June 26th, 2014|Exhibitions|Comments Off on התערוכה הראשונה שלי בביתן לאמנות בפרק הירקון, מאי 1980

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.