///המלצה לטכנולגיה מצויינת חינם

המלצה לטכנולגיה מצויינת חינם

המלצה לטכנולגיה מצויינת חינם

שרות פקס חינמי מעולה.

יתרונות מאפשר משלוח חומר ללא צורך בהדפסה, מיידי, נקי, אישור במייל עם צילום הפקס.

חסרונות – אין.

https://www.freefax.co.il

By |2014-06-18T15:49:06+00:00June 18th, 2014|Tips|Comments Off on המלצה לטכנולגיה מצויינת חינם

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.